Ferietid
Vi holder ferie med vores familier i uge 7

Vi vil så nødigt have at du kommer til at mangle noget mens vi er væk.
Derfor:
Husk at forny recepter i god tid inden ..
De bedste hilsner os i lægehuset

Ryger se her!
25. november 2021

Rygning er skadeligt og vil forkorte dit liv, men også på sigt sænke din livskvalitet. Få tips til at stoppe.

Abekopper: Husk den gode hygiejne
27. maj 2022

Abekopper skyldes en sjælden virus, som er i familie med koppevirus. Husk den gode hygiejne – så er du bedre rustet, hvis sygdommen abekopper kommer til Danmark