Anvend ikke elektronisk tidsbestilling ved akut sygdom.

Lægehusets telefonnummer er 66 12 62 13

Den normale telefon tid er kl. 8 – 9

Kl. 8-12: Ved akut sygdom ringes på telefon

66 12 62 13.

kl. 12 – 16: Efter klinikkens telefontid kontaktes Lægernes Telefonpasning på 66 14 14 33.

Det oplyses her hvilken læge der kan kontaktes

Efter 16.00 samt i weekend og helligdage kontaktes

Lægevagten Region Syd på tlf. 70 11 07 07

Ved akut livstruende sygdom eller ulykke

skal du ringe 112.

Anvend ikke elektronisk tidsbestilling ved akut sygdom.