Information om …

Privat Sundhedsforsikring

Lægehuset hjælper dig, vejleder dig og passer på dig

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Findes der lægelig indikation for henvisning, så bliver den lavet helt som normalt. Normalt henviser vi til det offentlige sundhedsystem, men hvis du har en sundhedsforsikring, som du vil gøre brug af, så sig til under konsultationen. Du vil så få en kopi af henvisningen med. Kopien af henvisningen kan du bruge til dit forsikringsselskab.

Nogen gange finder man først senere ud af, at man har en privat sundhedsforsikring, som man gerne vil gøre brug af. Hvis det er tilfældet, så kan du lave en aftale om at komme og hente henvisningen. Der er efterhånden mange som tilbyder sundheds ydelser i privat regi. Alt overvejende er kvaliteten god, men måske er du i tvivl om hvem du skal vælge? Hvordan er opfølgningen bagefter? Kan det betale sig at gøre brug af sundhedsforsikringen? Bestil eventuelt en tid til en samtale og vejledning. Vi kan måske gøre dig bedre rustet som kunde på markedet for sundhedsydelser.

Vidste du at du selv kan se aktuelle ventelister på mange forskellige undersøgelser og indgreb?

Tryk her og find svar!

Kan du altid få en henvisning?

Som læge i Lægehuset Bryggergaarden kan jeg naturligvis ikke anbefale en undersøgelse eller et indgreb, der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis fagligheden bag den service som ydes af den private sundhedsudbyder ikke er tydeligt oplyst og troværdig.

Min opgave er jo at passe på dig.

Jeg anerkender selvfølgelig at der kan være et ønske om en service hos en privat sundhedsudbyder. Nogen gange kan jeg måske skrive en henvisning selvom den er overflødig eller unødvendig, men jeg kan ikke gøre det hvis det strider imod lægefaglig fornuft.

Mit forsikringsselskab har fortalt mig at de vil betale, hvis jeg får en henvisning fra min egen læge – Hvad gør jeg nu?

I situationen hvor dit forsikringsselskab har bedt dig om indhente en læge erklæring før de vil betale for en sundhedsydelser er vigtigt at du sikrer dig, at det er dem og ikke dig, der skal betale udfærdigelsen af henvisningen.

Den offentlige sygesikring vil ikke betale i den situation.

Det er vigtigt at du kontakter forsikringsselskabet og sikrer dig at de betaler attesten – her kan det være en god idé at holde på din ret.

Hvis der ikke er udstedt henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation, skal Sundhedsforsikringsattest FP 710 bruges.

Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikringsselskabet skriftligt .

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og de er forpligtigede til at informere deres kunder om det.