Covid-19

Vaccination

Sundhedsmyndighederne besluttede at tilbyde de alment praktiserende læger at deltage i vaccinationsudrulningen. Det var en god beslutning. Siden har lægehuset haft mange patienter inde til vaccination. Det har været en stor fornøjelse at kunne bidrage til bekæmpelsen af Covid19 på den måde. Nu er behovet aftaget. Der er ikke længere behov for at vi deltager i indsatsen.

Derfor er lægehuset trådt ud af ordningen. Bliver der behov indgår vi naturligvis igen, men indtil videre foregår vaccinationen centraliseret på vaccinationscentrene.

Herunder kan du læse lidt om covid vaccination. Er du stadig i tvivl om du bør lade dig vaccinere, så tag gerne kontakt til os. Som din egen læge stiller vi os naturligvis gerne tilgængelige ved behov for rådgivning.

Vaccinerne

Der indgår to vacciner i det danske COVID-19 vaccinationsprogram. Det er vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna. De er begge mRNA-vacciner.

Hvordan virker en vaccine? Se filmen og bliv lidt klogere.

Hvor godt dækker vaccinerne?

Begge vaccinerne er undersøgt i store lodtrækningsforsøg, hvor en gruppe fik vaccine, og en anden gruppe fik en indsprøjtning med saltvand eller en anden vaccine (såkaldt placebo). Effekten af vaccinerne er beregnet ved at sammenligne, hvor mange i de to grupper, der blev syge af COVID-19.

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech har en effekt på 95 %
Vaccinen fra Moderna har en effekt på 94 %

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til børn på 5-11 år

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn på 5-11 år af flere årsager: 

 • Lige nu ser vi en rigtig høj smitte blandt børn. Ved at vaccinere de 5-11 årige kan vi få bedre kontrol med epidemien 
 • Vaccinerede børn er med til at mindske spredning af smitten i familien. På den måde er de med til at passe på de ældre og sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinationen
 • Den øgede immunitet i befolkningen gør, at både børn og voksne får en mere normal hverdag med færre test og mindre smitteopsporing

Læs mere om, hvorfor Sundhedsstyrelsens anbefaler vaccination af 5-11 årige i notatet COVID-19 vaccination af børn på 5-11 år

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech er godkendt til 5-11 årige

Børn får en 1/3 del af en voksendosis. Der er vacciner på vej til børnene med den rette mængde. Indtil vi får dem, bliver børnene vaccineret med en dosis, som trækkes op fra de vacciner, vi har i dag til voksne. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sikkert at vaccinere børn med en mindre dosis af de voksen vacciner, vi har i dag.

I lægehuset er vi vant til at vaccinere. Vi er vant til og trænede i at trække den rette mængde op, så dit barn får den rigtige dosis. 

Hvordan foregår vaccinationerne?

Du skal have invitation til vaccination for at kunne bruge tilbuddet, men du behøves ikke at være tilknyttet som patient hos os.

Hvis du vil vaccineres i vores praksis skal du ikke bestille tid på vacciner.dk, som hvis du skal vaccineres i et vaccinationscenter. Du ringer istedet direkte til os på TELEFON 66 12 62 13. Vi finder en tid som passer bedst muligt.

Man vælger selv, hvilken læge man vil vaccineres hos. Det behøves altså ikke nødvendigvis være ens egen læge, der vaccinerer. Som Covid vaccinations sted tilbyder vi derfor også at vaccinere patienter, som normalt ikke er tilknyttet klinikken. Så tag hele familien med – også selv om ikke alle er tilknyttet vores praksis.

Typisk vil du blive vaccineret i overarmen. Du skal vaccineres to gange med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna for at få fuld beskyttelse mod COVID-19.
Anden vaccination bliver planlagt tre til seks uger (21-42 dage) efter, at du blev vaccineret første gang.

Hvilke bivirkninger er der?

Det er generelt for alle vacciner, at de har bivirkninger. Det gælder både for børn og voksne. Normalt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, som er naturlige tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

I godkendelsesstudiet var bivirkningerne milde, selvbegrænsende og sammenlignelige med dem, man har set blandt ældre børn og voksne og som man ser ved andre vacciner til børn.

Er der bivirkninger? Se filmen og bliv lidt klogere.

De hyppigste bivirkninger var rødme på indstiksstedet, træthed, hovedpine og muskelsmerter. Milde bivirkninger er almindelige og varer typisk et par dage.

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Har den der skal vaccineres har en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, så sig det til os inden vaccinationen.

Som ved alle vaccinationer i klinikken er vi forberedte på at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

Risikoen for langsigtede bivirkninger er generelt meget lav, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre, også til børn.

Man har ikke datagrundlaget for at vurdere eventuelle langsigtede bivirkninger ved vaccination af 5-11 årige. Man ville skulle følge de vaccinerede over lang tid. Fra andre vacciner ved man, at næsten alle bivirkninger efter vaccination kommer inden for de første seks uger efter vaccinationen. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, også efter at de er blevet godkendt. Det er almindelig procedure, og faktisk noget man gør med al medicin.

Jeg vil gerne vaccineres / have mit barn vaccineret? Er der nogen tilfælde hvor det er bedst at vente?

Hos voksne gælder det, at det er bedst at udskyde vaccinationen, hvis:

 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have COVID-19.
 • Du har COVID-19 eller mistænker, at du har COVID-19.
 • Du har haft COVID-19 inden for 1 måned før vaccination.
 • Du er blevet testet pga. mistanke om COVID-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.
 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.

I nogle situationer bør dit barn vente med at blive vaccineret til senere. Det gælder, hvis dit barn:

 • er akut syg med feber over 38˚. Dit barn kan godt blive vaccineret, hvis han/hun blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Men overvej altid, om det kan være COVID-19
 • har COVID-19, eller I mistænker, at dit barn har COVID-19
 • har haft COVID-19 inden for én måned før vaccination
 • er blevet testet pga. mistanke om COVID-19, eller fordi han/hun er nær kontakt til en smittet
 • skal opereres op til en uge før eller efter vaccinationen.

I nogle tilfælde er det bedst at få en snak med os inden du eller dit barn bliver vaccineret:

 • Du eller dit barn har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.
 • Du eller dit barn tidligere har fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.
 • Du eller dit barn tidligere gentagne gange har fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).
 • Du eller dit barn har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).