DI-TE-POL-HIB + PCV (pneumokok)

Om vaccinationerne

Di-Te-Ki-Pol-Hib + PCV (Pneumokok)

Vaccinen er en kombineret vaccine mod Difteri (alvorlig hals- og hjertebetændelse), Tetanus (stivkrampe), Kighoste, Polio (børnelammelse), Haemophilus influenzae type b-infektion (som fx kan give meningitis). Samtidigt gives en vaccine mod Pneumokok-infektion (som fx kan give meningitis og lungebetændelse) 

Barnet skal have 2 stik ved hver vaccination.

Vaccinen gives 3 gange: Når barnet bliver 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder gammelt.

Vaccinerne gives de sidste 2 gange typisk samtidig med 5 måneders og 1 års børneundersøgelsen, når I alligevel er i klinikken.

Ved 5-ugers samt 2- og 3-års undersøgelsen gives ingen vaccinationer.

Hvilke sygdomme er vaccinationerne med til at forhindre?

Difteri

Difteri er en smitsom sygdom, der skyldes bakterien Corynebacterium diphteriae. Difteri er livstruende selv under gode og moderne behandlingsforhold. Sygdommen begynder oftest med feber og en alvorlig halsbetændelse med belægninger og hævede slimhinder, som kan medføre kvælning. Bakterierne kan danne et giftstof (toksin), der kan sprede sig til andre dele af kroppen. Herved kan der opstår betændelse i hjertemusklen og i nervesystemet. I de sidste 50 år har der kun været enkelte tilfælde af difteri i Danmark. Der er dog stadig en risiko for at blive smittet i udlandet, ligesom besøgende kan tage bakterien med ind i landet.

Stivkrampe (Tetanus)

Stivkrampe (tetanus) skyldes stivkrampebakterien Clostridium tetani. Bakterien findes især i jorden og trænger ind i kroppen fra fx forurenede sår. Sygdommen smitter ikke fra person til person. Bakterien danner et giftstof (toksin), der trænger ind i nervesystemet og medfører muskelstivhed og anfald af kramper. I værste fald kan vejrtrækningen stoppe.

Tidligere fik nyfødte stivkrampe på grund af forurening af navlen. Nu ses sygdommen hos ældre mennesker, som enten slet ikke er vaccinerede eller kun har fulgt vaccinationsprogrammet delvist. Vi ser cirka ét tilfælde hvert andet år – af og til med dødsfald til følge.

Kighoste (pertussis)

Kighoste (pertussis) skyldes bakterien Bordetella pertussis. Den smitter via dråber fra luftvejene, oftest ved hoste eller nys. Bakterien er meget smitsom. Kighoste hos spædbørn kan være livstruende. Sygdommen ligner i starten en almindelig forkølelse, men udvikler sig i løbet af 1-2 uger med meget voldsomme og langvarige hosteanfald. Hosten kommer i stød lige efter hinanden og forhindrer barnet i at trække vejret. Derefter kommer hivende indånding (”kigen”). Barnet hoster sejt slim op og kan kaste op ved et hosteanfald. Hosteanfaldene er meget udmattede, og helt små børn har ikke kræfter til at hoste det seje slim op. Milde tilfælde af kighoste hos større børn eller voksne kan ligne en forkølelse eller halsbetændelse. Spædbørn bliver ofte smittet af større søskende eller voksne i hjemmet. Derfor bør forkølede eller hostende personer så vidt muligt undgå kontakt med spædbørn, som ikke er vaccinerede. Lægen kan eventuelt give et spædbarn forbyggende antibiotika, hvis barnet har været udsat for smitte.

Polio (børnelammelse)

Polio skyldes poliovirus, som er meget smitsomt. De fleste får ingen symptomer, eller kun lettere symptomer som feber og hovedpine i nogle dage. Under én procent får alvorlige lammelser. Lammelserne kan omfatte nogle enkelte muskelgrupper eller være så omfattende, at også musklerne til brug for vejrtrækningen bliver lammet. Nogle patienter har lammelser resten af livet, mens andre kommer sig. Man kan dø af sygdommen. Der er fortsat få lande i verden hvor der forekommer poliotilfælde. Selvom vi ikke har haft poliosmitte i Danmark i næsten 40 år, er det alligevel vigtigt, at alle fortsat er vaccinerede, indtil sygdommen er helt udryddet. 

Meningitis og strubelågsbetændelse – forårsaget af Hib-­bakterien Bakterien

Bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) kan især hos små børn give alvorlige og potentielt livstruende sygdomme som meningitis (hjernehindebetændelse) og strubelågsbetændelse. Ved meningitis har barnet høj feber og er alment påvirket. Det kan være svært at få kontakt med barnet, og vejrtrækningen kan være påvirket. Hib-infektioner kan give varige mén som nedsat hørelse og hjerneskade. Før vaccinen blev indført i Danmark, døde småbørn hvert år af meningitis. Nu er sygdommen stort set udryddet. Det er vigtigt at vide at Hib-vaccinen ikke beskytter mod de former for meningitis, der skyldes andre bakterier end Hib eller virus.

Meningitis og andre sygdomme – forårsaget af pneumokokker

Pneumokokker er det “danske” navn for bakterien Streptococcus pneumoniae. Bakterien findes i mange undertyper. Alvorlig pneumokoksygdom kan give varige skader som nedsat hørelse og hjerneskade, i sjældne tilfælde dødsfald. Sygdommen giver hyppigt akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse. Vi ser de alvorligste former for pneumokoksygdom, når bakterien spreder sig i blodbanen og giver blodforgiftning (sepsis) og/eller hjernehindebetændelse (meningitis). Små børn, ældre og personer med nedsat modstandskraft er særligt udsat for at blive syge af pneumokokker. Risiko for alvorlig pneumokoksygdom aftager med alderen, og børn over fire år har meget lille risiko for at få alvorlig pneumokoksygdom. I Danmark havde vi årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre alvorlige tilfælde af pneumokoksygdom hos børn under 2 år, før vaccinen blev indført.