Rejsevaccinationer

Gul feber

Sygdom:

Gul feber er en akut virusinfektion, der kan forløbe så mildt, at man ikke opdager det. Symptomerne er pludseligt opstået feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter samt kvalme og opkastninger. De fleste bliver herefter raske.

Ca. 15 % kan efter en kort bedring få tilbagefald og udvikle gulsot som tegn på leverbetændelse. I særligt alvorlige tilfælde ses også blødningsforstyrrelser og påvirkning af flere organer herunder lever, nyre, blod og lymfekar samt hjerte. Der er ingen sepcifik behandling. Man må nøjes med at behandle symptomerne. Hos der personer som får tilbagefald er dødeligheden 20-50 %.

Mennesker smittes med gul feber virus via myggestik, hyppigst af Aedes aegypti, der trives og yngler i byer. Derfor kan man reducere risikoen for smitte ved at beskytte sig mod myggestik.

For at forhindre spredning af gul feber har flere lande krav om vaccination mod gul feber for at få indrejsetilladelse. 

Gul feber forekommer i store dele af tropisk Afrika og Sydamerika.

Anbefalinger og krav for de enkelte lande publiceres årligt af WHO i ”International Travel and Health”: 

Se WHO’s Landeliste med Anbefalinger, samt liste over lande med krav om vaccination mod Gul feber (og malariaprofylakse).

Vaccine :

Gul feber vaccinen, Stamaril®, indeholder en levende svækket gul feber virus stamme (17-D stamme) og giver >95 % beskyttelse. WHO meldte i 2013 ud, at man anså beskyttelsen efter vaccination mod gul feber for livsvarig og alle lande skal nu have accepteret dette.

Nogle får feber, hovedpine og muskelsmerter i få dage 5-10 dage efter vaccination. Sjældne, men alvorlige og potentielt dødelige bivirkninger er set, specielt hos børn <9 mdr. og ældre >60 år.

Generelt anbefales gul feber vaccination til alle rejsende >9 mdr., der opholder sig områder med risiko for gul feber.

Det er kontraindiceret at vaccinere børn <9 mdr., immundefekte og patienter i immunsuppressiv behandling.

Hos ældre >60 år bør vaccinen kun gives hvis de har en betydelig risiko for at pådrage sig gul feber.

Da vaccinen er fremstillet på æg bør den ikke anvendes til personer med æggeallergi. 

Gravide bør ikke vaccineres mod gul feber.

Den rejsende skal have udleveret et vaccinationscertifikat (med officielt stempel), som er gyldigt fra 10 dage til livsvarigt efter vaccination mod gul feber.

Rejsende, hvor en vaccination mod gul feber er kontraindiceret, kan medgives et lægebrev om, at de ikke er gul feber vaccineret af medicinske årsager. 

Tropisk Afrika: Tropisk Afrika og risiko for gul feber .

Sydamerika: Sydamerika og risiko for gul feber .