Chester Step Test

Instruks til udførelse af Chester step test. (OGUK, Dong Energy Wind Power).

Baggrund:

Dong forventer at deres ansatte scorer “good” I forbindelse med testen.

Scorer den undersøgte “average” tillades de at arbejde i 12 måneder, hvorefter det forventes, at de scorer “good” til en ny test.

Opfyldes dette ikke, får de ikke offshore adgang.

Bænkens højde:

30 cm (12″) højde – er generelt velegnet til dem under 40 år, der regelmæssigt træner fysisk og er vant til moderat kraftig anstrengelse.

25 cm (10″) højde – er generelt velegnet til personer over 40 år, der regelmæssigt træner fysisk og er vant til moderat kraftig anstrengelse.

20 cm (8 “) højde – er generelt velegnet til dem under 40 år, der får lidt eller ingen regelmæssig motion og for de under 40’erne, der er moderat overvægtige.

15 cm (6 “) højde – er generelt velegnet til dem over 40 år, der dyrker lidt eller ingen regelmæssig motion, og til de under 40 år, der er moderat overvægtige.

Bemærk: Til test over 60’erne er den nederste trinhøjde på 15-20 cm generelt bedst egnet.

Før udførelse af testen:

Giv patient pulsur og -bælte på. Registrer hvilepuls.

Noter patientens alder

Udregn teoretisk maxpuls (220-alder) og 80% af teoretisk maxpuls ((220-alder) x0,8)

Forklar testen: “Du skal træde op og ned af denne stepbænk i takt med tempoet fra videoen. Hvert 2 minut øges tempoet og jeg registrerer din puls. Du må gerne skifte førende ben, så du ikke altid træder op på bænken med samme ben. Testen stopper hvis din puls når 80% af din maximale puls og ellers stopper testen efter 6 minutter. Dvs. når tempoet er stegt 2 gange. Hvis du bliver dårlig undervejs, skal du sige til så stoppes testen. Hvis du bliver dårlig, men ikke siger til så stopper jeg testen.”

Du kan også lade personen lytte på den første del af videoen, hvor testen forklares.

Du skal alligevel demonstrere for patienten, hvordan testen udføres.

Selve stepteknikken skal altid være OP/OP/NED/NED, så at de står på bænken med begge fødder, før de går ned igen.

Testpersonen skal kunne holde takten, ellers afsluttes testen.

Under udførelse af testen:

Din rolle:

Du skal aflæse personens puls efter 2, 4 og 6 minutter.

Testen slutter efter 6 minutter (Stadie 3).

Der er 2 niveauer mere, men dem bruger vi ikke til denne test. Du skal altså slukke videoen efter stadie 3.

Når du er klar starter du videoen.

Lad evt. patienten høre instruktionen igen.

Efter instruktionen i videoen starter testen, efter en kort nedtælling.

HUSK at skrive puls og tider ned!

Efter udførelse af testen:

Når testen er færdig, bruger du skemaet.

Tegn en vandret streg i skemaet ud for patientens teoretiske maxpuls.

  • Kryds de målte værdier af ud for hhv. niveau I, II og III. Igennem krydserne tegnes der en tilnærmet ret linje. Hvis punkt nummer I ikke passer på en lige linje, ses bort fra den.
  • Fortsæt den rette linje igennem de målte pulsværdier til den rammer den vandrette linje for teoretisk maxpuls. Tegn en lodret linje igennem de to linjers skæringspunkt og aflæs den linjes skæring med X-aksen.
  • Den målte værdi på X-aksen er patientens kondital (VO2 max og scoren kan aflæses i skemaet under koordinatsystemet.

Video til brug ved udførelse af testen:

Link til videoen på google drive: Chester step test video

Videoen findes også på youtube:

Ansvarlig: JKJ

Gælder fra 1.10.2020

Godkendt af: CLA

Revideres senest: 1.10.2026

Gælder for: alt personale som der udfører Chester Step Test

Sidst revideret: 16.01.2024