PUQE-score
(Pregnancy Unique Quantification of Emesis and Nausea-score):


For at beregne PUQE-score skal der svares på 3 spørgsmål:

1. Hvor lang tid har du følt dig forkvalmet, i løbet af de sidste 24 timer?Slet ikke     <1 time      2-3 timer      5-6 timer    >6 timer 


2. Hvor mange gange har du kastet op, i løbet af de sidste 24 timer?
Ingen opkastninger 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange ≥ 7 gange


3. Har du haft opkastningsbevægelser (uden der kommer noget med op), i løbet af de sidste 24 timer? Nej 1-2 gange 3-4 gange 5-6 gange ≥ 7 gange

PUQE-score =


Fortolkning af PUQE-score:

PUQE ≤ 6 = Mild graviditetskvalme PUQE 7-12 = Moderat graviditetskvalme PUQE ≥ 13 = Svær graviditetskvalme (=Hyperemesis Gravidarum)

Diagnose

 • Sygdomsdebut i tidlig graviditet
 • Kvalme og opkastninger, der medfører påvirkning af almentilstanden
 • Insufficient føde- og væskeindtag

 • Faresignaler

 • PUQE-score ≥ 13 (PUQE-score anvendes til at kvantificere generne)
 • Vægttab ≥ 5 % af prægravid vægt
 • Metaboliske forstyrrelser (dehydrering, elektrolytforstyrrelser, ketonuri,
  leverpåvirkning)
 • Behandling

 • Nonfarmakologisk behandling
 • vitamintilskud
 • medicinsk behandling
 • (akupunktur) Mildere grader af kvalme og opkastning varetages i almen praksis.

  Håndtering i almen praksis

 • Sværhedsgrad vurderes ud fra symptomer, PUQE-score, ernæringsscreening, hydreringsgrad og vægt
 • Rådgivning om non-farmakologiske tiltag
 • 1. valg farmakologisk iværksættes
 • Hyppig revurdering indtil velbehandlet.
       Vægtkontrol 2 x ugentligt
       Antiemetika forventes at have effekt inden for få dage
 • Fokus på evt. psykiske følger af tilstanden (øget risiko for depression og anden psykosocial morbiditet)
       og overvejelse af abort pga. symptomerne
 • Nonfarmakologisk behandling
 • Fødeindtag
  – Små hyppige måltider f.eks. med 2-3 timers mellemrum.
  – Små proteinrige mellemmåltider, lettere snacks, nødder, mejeriprodukter, bønner og tørre salte kiks anbefales
  – Spis små måltider, før sulten indtræder. Fødeindtag på tom mave kan forværre kvalmen
     Første måltid kan være på sengekanten
  – Kold mad er ofte lettere at spise end varm mad
  – Undgå stærkt krydret mad, mad med kraftig lugt og fed mad
 • Hvile
  – Undgå faktorer, som udløser kvalme
 • Ingefær-tabletter frarådes pga. teoretisk risiko for teratogenicitet ud fra dyrestudie
 • Akupunktur sv.t. punkt 6 (P6) kan forsøges som supplement til anden behandling
 • Akupunktur punkt 6

  Tryk for at se

  Farmakologisk behandling
  1. valg (iværksættes hos os)
   – Pyridoxin B6-vitamin 25 mg x 3
   evt i kombination med Antihistamin:
   – Meclozin 25 mg x 2 eller
   – Cyclizin 50 mg x 3

  2. valg
   – Promethazin 25 mg x 2-4 eller
   – Metoclopramid 10 mg x 3 (Obs! Risiko for ekstrapyramidale bivirkninger.
     Pt. skal oplyses om at seponere metoclopramid i det tilfælde)
   – Ondansetron 8 mg x 2 eller 4 mg x 4, derudover p.n. 4 mg (max 32 mg/døgn)
     (Obs! Behandling med ondansetron i 1. trimester er associeret med en beskeden øget risiko for læbe-
     ganespalte (3 nye tilfælde per 10.000 behandlede).
     Pt. informeres om det, og fordele ved behandling bør opveje den risiko)

  3. valg (Ved manglende effekt af ovenstående og efter 10. graviditetsuge)
   – Prednisolon 50 mg x1, kan anvendes kortvarigt
   – Methylprednisolon 20 mg x 2 i.v. i 2-3 dage med aftrapning over 2 uger
  Nogle gravide med alvorlig hyperemesis vil have behov for antiemetika frem til forløsning

  Henvisning

 • Ved moderat til svær kvalme og opkastning med behov for iv-væskebehandling og/eller vægttab >5%
 • Ved akut påvirket almentilstand / dehydrering
 • Hvis 1. valgsbehandling ikke har sufficient effekt