Rejsevaccinationer

Kolera og rejsediarré

Sygdom:

Kolera: Kolera er en vand- og fødevarebåren infektion som forårsages af tarmbakterien Vibrio cholerae. Den forårsager akut mave-tarminfektion med kraftig vandig diarré og opkastning. De fleste udvikler ingen symptomer, men 5-10% kan udvikle en livstruende afvanding. Spredes gennem forurenet vand og fødevarer. Store udbrud af Kolera skyldes ofte drikkevand som er forurenet med afføring fra mennesker.

Rejsediarré: Colibakterien, Enterotoksigene E.coli (ETEC) er den hyppigste årsag til rejsediarré. Rejsediarré kan dog være forårsaget af andre bakterier, parasitter og virus.

Vaccine:

Kolera:

Dukoral® er en oral vaccine, der er registreret til beskyttelse mod kolera. Vaccinen indeholder ca. 1 x 1011 vibrioner (Vibrio cholerae 01 Inaba og Ogawa, klassisk og El Tor-stamme) og 1 mg koleratoksin B-subenhed. 

Vaccinen gives som to doser taget med 1-6 ugers interval og derefter yder den formentlig op til 80% beskyttelse mod kolera i op til 2 år af voksne og børn >6 år.

Børn 2-6 år skal have tre doser med mindst en uges interval, hvorefter samme beskyttelse er forventelig.

Revaccination efter 2 år anbefales til voksne og børn >6 år og efter 6 mdr. til børn 2-6 år.

Almindelige turister får sjældent kolera og vaccination anbefales primært rejsende med ophold i katastrofeområder og flygtningelejre samt rejsende til områder med aktuelle udbrud.

Rejsediarré:

Colibakterien, Enterotoksigene E.coli (ETEC) er den hyppigste årsag til rejsediarré. Da der er betydelig homologi mellem koleratoksin og det toksin, som produceres af ETEC, giver vaccinen omkring 60% beskyttelse mod rejsediarre forårsaget af ETEC. Da ETEC er årsag til omkring 30-40% af tilfælde af rejsediarré, kan man teoretisk forvente at vaccination reducerer risikoen for at få ”turistmave” med omkring 20%. ETEC er hyppigere i Latinamerika end i Sydøstasien og vaccinen vil derfor give højere beskyttelse ved rejser dertil. Beskyttelsen mod rejsediarré er kortvarig, ca. 3 måneder. 

Statens Serum Institut´s anbefaling lyder at beskyttelsen mod rejsediarré er så lav, at vaccinen ikke anbefales på denne indikation.

Internationale eksperter i rejsemedicin er dog enige om at vaccinen kan anbefales til visse risikogrupper, der risikerer alvorligt forløb af rejsediarre.

Rejsende bør derfor altid være informeret om at vaccinen ikke beskyttet mod rejsediarré forårsaget af andre bakterier, parasitter og virus. Der kan derfor forsat være behov oplysning, om de tiltag den rejsende selv kan gøre i forbindelse med rejsediarré og evt for at medbringe medicin til selvbehandling af rejsediarré.