Gratis vaccination mod lungebetændelse

Pneumokokker er en type af bakterier, som i nogen tilfælde kan give alvorlig sygdom. Grupper af personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge af pneumokokker tilbydes gratis vaccination.

De mest almindelige sygdomme, som pneumokokker kan være skyld i, er akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse. Sygdommene giver oftest ikke varige mén, men hos nogle udvalgte risikogrupper kan lungebetændelsen forudsaget af pneumokker dog være alvorligt og nogen gange endda livstruende. Specielt hvis bakterien spreder sig til blodbanen, kan den blive livstruende. Den kan give blodforgiftning (sepsis) og / eller hjernehindebetændelse (meningitis).

Hvorfor er vaccinationen blevet gratis?

Folketingets partier og regeringen har vedtaget en ny vaccinationspakke, som gør at personer i særlig risiko gives muligheden for ekstra beskyttelse. Årsagen til den nye vaccinationspakke er, at man ønsker at reducere antallet af borgere, som rammes af infektionssygdomme under COVID-19.

Personer med kroniske sygdomme kan blive meget syge

Personer med nogle kroniske sygdomme risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med pneumokokker. Derfor bliver de tilbudt gratis vaccination med pneumovax. Den beskytter mod de mest alvorlige komplikationer til panumokok sygdom (pneumokok-meningitis og pneumokok-sepsis (blodforgiftning), men ikke mod lungebetændelse. Hos nogle giver det god mening at tilbyde en anden pneumokok-vaccination (Prevenar). Denne er dog ikke dækket af sygesikringens gratis tilbud og gives derfor først mod egenbetaling.

Bør jeg blive vaccineret?

Nogen af de personer som er i specielt risiko tilbydes gratis vaccination. Andre dækkes ikke af sygesikringen, men må desvære betale selv.

Ring til Lægehuset for tid til vaccination eller en book tid til en samtale omkring dit vaccinationsbehov. Vi vurderer dit vaccinationstilbud svarende til din aktuelle situation.

Hvem kan benytte sig af tilbudet om gratis vaccination?

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper, men sygesikringen kræver at det først sker efter en konkret lægelig vurdering

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  • kronisk lungesygdom
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • kronisk leversygdom
  • kronisk nyresygdom
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 4. Personer under 18 år med
  • cyanotiske (blåfarvning) hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Hos særligt sårbare kører vi hjem og vaccinerer, men det kræver en særlig aftale. Ring til lægehuset og få en aftale på telefon  66 12 62 13.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til flere persongrupper under 65 år i særlig risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Du skal stadig være opmærksom på symptomer, selvom du er vaccineret

Andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse, halsbetændelse osv. – Det er derfor vigtigt at huske, at man ikke er beskyttet mod alle typer af hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse, selvom man er blevet vaccineret.

Når man er blevet vaccineret, forventes det, at man er beskyttet i op til fem år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen beskytter imod, men det kan variere meget fra person til person.

Hører du til blandt de personer, som er i risikogruppen? eller er du måske i tvivl? Bestil tid til vaccination eller rådgivnings samtale via selvbtjening eller ring til klinikken på 66 12 62 13